กิจกรรม
MyPassion
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่รหัส 57

ภาพกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่รหัส 57 เพื่อเป็นการแนะนำคณะและวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ รวมไปถึงการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย

Photo Gallery.