กิจกรรม
MyPassion
การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่รหัส 57 (ภาคฤดูร้อน 21 เมษายน 2557)

ภาพกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่รหัส 57 (ภาคฤดูร้อน 21 เมษายน 2557) และภาคการศึกษาที่ 1/57 (15 สิงหาคม 57 )เพื่อเป็นการแนะนำคณะและวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ รวมไปถึงการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย