> คณะเทคนิคการแพทย์ - มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

ลดพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งกับ ECOLIFE App

กิจกรรมในแอพ ECOLIFE ประกอบด้วย
yesสแกน “QR code ประเภทร้านอาหารและเครื่องดื่ม ที่หน้าร้าน” เมื่อปฏิเสธการใช้พลาสติก (ถุง/ช้อนส้อม/แก้ว/หลอด)
yes เมื่อทำกิจกรรมที่กำหนด (การลดใช้ทรัพยากรและพลังงาน/ การลดใช้กระดาษ/ การลดขยะ) สแกน “QR code
ประเภทกิจกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม ม.หัวเฉียวฯ ที่ป้ายที่ติดตามหน่วยงาน
yes สแกน “ต้นไม้ เมื่อปลูกต้นไม้หรือร่วมปลูกต้นไม้” เช่น หากมี 3 คน ร่วมกันปลูกต้นไม้เพียง 1 ต้น ทั้ง 3 คนก็มีสิทธิ์สแกนต้นไม้ตั้นนั้นเพื่อสะสมคะแนน

Photo Gallery.
>