กิจกรรม 7ส. ประจำปีการศึกษา 2565

กิจกรรม 7ส. ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อวันเสาร์ที่ 8 ต.ค. 65 ที่ผ่านมา ทางคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติได้จัดโครงการอนุรักษ์พลังงานและ 7ส สำหรับนักศึกษาเทคนิคการแพทย์ และโครงการสานสัมพันธ์พี่น้องสร้างความรักและผูกพัน ประจำปีการศึกษา 2565  เพื่อทำความรู้จักและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาชั้นปีที่ 1 กับนักศึกษารุ่นพี่ และให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ได้ตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมมาตรการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และ 7ส ของทางมหาวิทยาลัย

 

Photo Gallery.