> คณะเทคนิคการแพทย์ - มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

รับสมัครนักเทคนิคการแพทย์

                  ประกาศรับสมัครงานจากโรงพยาบาลสำโรงการแพทย์

                    นักศึกษาที่สนใจสมัครงานตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์

                  สามารถติดต่อได้ที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ โทร. 0-2361-1111

Photo Gallery.
>