> คณะเทคนิคการแพทย์ - มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

รับสมัครนักเทคนิคการแพทย์

ประกาศรับสมัครงานจากโรงพยาบาลสำโรงการแพทย์

นักศึกษาที่สนใจสมัครงานตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์

สามารถติดต่อได้ที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ โทร. 0-2361-1111

Photo Gallery.
>