> คณะเทคนิคการแพทย์ - มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

โครงการคัดเลือกนักศึกษาผู้ที่สมควรได้รับทุนสุรีบูรณธนิต

โครงการคัดเลือกนักศึกษาผู้ที่สมควรได้รับทุนสุรีบูรณธนิต พุทธศักราช 2562

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร

นักศึกษาที่สนใจสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่นี่ >> https://drive.google.com/file/d/181px0IaJlpM9DeI2JWgJNvijD-Ajr826/view

หรือศึกษารายละเอียดได้ที่ link >> https://www.apheit.org/component/content/article/46-pr-news/202-pr

Photo Gallery.
>