โครงการศึกษาดูงานการเรียนการสอนทางเทคนิคการแพทย์

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 คณะเทคนิคการแพทย์ ได้ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต ในโครงการศึกษาดูงานการเรียนการสอนทางเทคนิคการแพทย์ ซึ่งในวันนี้ น้องๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับทักษะการปฏิบัติการทางเทคนิคการแพทย์ เช่น การฝึกเจาะเลือดจากแขนเทียม, การตรวจวินิจฉัยด้วยวิธีทางอณูวิทยา, การเรียนการสอนในวิชาจุลชีววิทยา, ธนาคารโลหิต, ภูมิคุ้มกันวิทยา , การตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์, สาธิตการดูเซลล์เม็ดเลือด และการตรวจอุจจาระเพื่อหาไข่พยาธิ

Photo Gallery.