> คณะเทคนิคการแพทย์ - มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

ประกาศรับสมัครงานบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล

  เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา

 

ท่านใดสนใจโปรดดาวน์โหลดรายละเอียดจากไฟล์แนบ >> 

หรือ click link http://www.mt.mahidol.ac.th

Photo Gallery.
>