> คณะเทคนิคการแพทย์ - มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

ณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยหัมหิดล
ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ ปฏิบัติงาน ณ ภาควิชาจุลชีววิทยาคลินิกและเทคโนโลยีประยุกต์ติดตามรายละเอียดการสมัครและรายชื่อผุู้มีสิทธิสอบได้ที่เว็บไซต์
http://www.mt.mahidol.ac.th

Photo Gallery.

    Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/web9/web/news.php on line 214

    Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/web9/web/news.php on line 214

    Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/web9/web/news.php on line 214

    Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/web9/web/news.php on line 214
>