> คณะเทคนิคการแพทย์ - มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

ประกาศรับสมัตรงานจากสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานหลายตำแหน่ง

สนใจ โปรดติดตามรายละเอียดได้ตามลิงค์นี้ค่ะ >>> http://www2.ra.mahidol.ac.th/rama-career/index.php

Photo Gallery.
>