พิธีถวายผ้ากฐินพระราชทาน

คณาจารย์และบุคลากรคณะเทคนิคการแพทย์ร่วมทำบุญกฐินพระราชทาน
  โดยมีโรงพยาบาลหัวเฉียวเป็นเจ้าภาพหลักและมีมูลนิธิปอเต็กตึ๊งและ
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติเป็นเจ้าภาพร่วม นำไปทอดถวายแด่
   พระสงฆ์จำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ วัดสุทธิวาตวราราม ต.ท่าฉลอม
      อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ในวันเสาร์ที่ 21 ตุลาคม 2560

 

 

Photo Gallery.