งานเปิดบ้าน ม.หัวเฉียว ครั้งที่ 3

งานเปิดบ้าน คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเแลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 3

Open House 2022 "HCU สะ....ต๊าช" วันเสาร์ ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

โดยคณจารย์จากแต่ละกลุ่มวิชาและนักศึกษา ได้มีการสาธิตและเปิดให้น้องนักเรียนจากโรงเรียนต่าง ๆ

ได้เข้ามาทำกิจกรรมการเรียนรู้ในฐานต่าง ๆ ได้แก่ เทคนิคการเจาะเลือด การดูเซลล์เม็ดเลือดจากกล้องจุลทรรศน์

แสดงชุดตรวจแอนติเจนหาเชื้อไวรัส (Rapid test for COVID-19) และการทดสอบทางด้านนิติวิทยาศาสตร์

   
   

 

Photo Gallery.