พิธีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เนื่องในโอกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระชนมพรรษาครบ 70 พรรษา

ในวันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2565

เพื่อแสดงความจงรักภักดี ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

ได้ร่วมกันเทิดพระเกียรติ โดยมีกิจกรรมอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

"ชมนกชมไม้พร้อมใจปั่นปลูก" ด้วยการ เปิดตัวจักรยานสีขาวรุ่นใหม่ 100 คัน

ขี่จักรยานชมนก และร่วมกันปลูกต้นไม้

   
   
   
   

 

Photo Gallery.