กิจกรรมการตรวจสุขภาพให้กับประชาชนในพื้นที่หมู่ 2,9 และ 10 ของ ต.ศีรษะจรเข้น้อย อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ

25 กรกฎาคม 2565 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ร่วมกับ บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพให้กับประชาชนในพื้นที่หมู่ 2,9 และ 10 ของ ต.ศีรษะจรเข้น้อย อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพให้กับประชาชนในพื้นที่ ให้มีโอกาสในการเข้าถึงการบริการสุขภาพต่อไป

Photo Gallery.