กิจกรรมตรวจสุขภาพชุมชน ประจำปี 2560

กิจกรรมตรวจสุขภาพชุมชน สำหรับพื้นที่หมู่ 2-9-10 ต.ศีรษะจระเข้น้อย และพระภิกาษุสงฆ์วัดหัวคู้

โดย บริษัท บริการเชื้อเพลืงการบินกรุงเทพ จำกัด (BAFS)  ร่วมกับ

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และคณะกรรมการโครงการสร้างเสริมสุขภาวะชุมชน

 

 
   

ประมวลภาพกิจกรรม วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ณ ลานกีฬาอาจารย์เอื้อมแก้วภู่ อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ

Photo Gallery.