งานวิจัยและพัฒนา

Results for "Research"
ชื่อ Update Status
tsSLAueP 2023-05-27 09:03:28 OFF
tsSLAueP 2023-05-27 09:03:26 OFF
tsSLAueP 2023-05-27 09:03:25 OFF
tsSLAueP 2023-05-27 09:03:23 OFF
tsSLAueP 2023-05-27 08:59:54 OFF
tsSLAueP 2023-05-27 08:56:26 OFF
tsSLAueP 2023-05-27 07:43:27 OFF
tsSLAueP 2023-05-27 07:43:26 OFF
tsSLAueP 2023-05-27 07:43:24 OFF
tsSLAueP 2023-05-27 07:43:23 OFF
tsSLAueP 2023-05-27 07:39:53 OFF
tsSLAueP 2023-05-27 07:36:42 OFF
tsSLAueP 2023-05-27 07:36:40 OFF
tsSLAueP 2023-05-27 07:32:52 OFF
tsSLAueP 2023-05-27 07:28:43 OFF
tsSLAueP 2023-05-27 07:24:54 OFF
tsSLAueP 2023-05-27 07:21:12 OFF
tsSLAueP 2023-05-27 07:21:11 OFF
tsSLAueP 2023-05-27 07:21:09 OFF
tsSLAueP 2023-05-27 07:21:08 OFF
tsSLAueP 2023-05-27 07:21:06 OFF
tsSLAueP 2023-05-27 07:21:05 OFF
tsSLAueP 2023-05-27 07:17:18 ON
tsSLAueP 2023-05-27 07:13:29 ON
@@tPXSC 2023-05-27 07:09:44 ON
1\0 2023-05-27 07:09:42 ON
1\'\" 2023-05-27 07:09:41 ON
\'\'||(select 1 from (select pg_sleep(15))x)||\'\' 2023-05-27 07:09:39 ON
\'||(select 1 from (select pg_sleep(15))x)||\' 2023-05-27 07:05:50 ON
tsSLAueP\'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||\' 2023-05-27 07:02:00 ON
tsSLAueP 2023-05-27 06:01:54 OFF
tsSLAueP 2023-05-27 05:57:43 OFF
tsSLAueP 2023-05-27 05:56:02 OFF
tsSLAueP 2023-05-27 05:56:01 OFF
tsSLAueP 2023-05-27 05:55:59 OFF
tsSLAueP 2023-05-27 05:55:58 OFF
tsSLAueP 2023-05-27 05:53:53 OFF
tsSLAueP 2023-05-27 05:52:09 OFF
tsSLAueP 2023-05-27 05:50:23 OFF
tsSLAueP 2023-05-27 05:48:38 OFF
tsSLAueP 2023-05-27 05:43:32 OFF
tsSLAueP 2023-05-27 05:40:31 OFF
tsSLAueP 2023-05-27 05:37:29 OFF
tsSLAueP 2023-05-27 05:33:39 OFF
\"acxzzzzzzzzbbbccccdddeeexca\".replace(\"z\",\"o\") 2023-05-27 05:31:15 ON
acx__${98991*97996}__::.x 2023-05-27 05:30:58 ON
acx[[${98991*97996}]]xca 2023-05-27 05:30:42 ON
acx{{98991*97996}}xca 2023-05-27 05:30:25 ON
tsSLAueP 2023-05-27 05:30:09 OFF
tsSLAueP 2023-05-27 05:30:09 ON
1}}\"}}\'}}1%>\"%>\'%><%={{={@{#{${acx}}%> 2023-05-27 05:29:52 ON
tsSLAueP 2023-05-27 05:29:35 ON
2023-05-27 05:29:19 ON
tsSLAueP 2023-05-27 05:28:49 ON
<%={{={@{#{${acx}}%> 2023-05-27 05:28:19 ON
acux10646 2023-05-27 05:27:48 ON
acu10205<s1﹥s2ʺs3ʹuca10205 2023-05-27 05:27:04 ON
(select(0)from(select(sleep(15)))v)/*\'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+\'\"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+\"*/ 2023-05-27 05:27:04 ON
tsSLAueP9693118 2023-05-27 05:26:47 ON
tsSLAueP\'\"()&% 2023-05-27 05:26:31 ON
tsSLAueP 2023-05-27 05:25:46 OFF
tsSLAueP 2023-05-27 05:25:45 OFF
tsSLAueP 2023-05-27 05:25:43 OFF
tsSLAueP 2023-05-27 05:25:41 OFF
0\"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR\"Z 2023-05-27 05:23:19 ON
tsSLAueP 2023-05-27 05:21:56 OFF
0\'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR\'Z 2023-05-27 05:10:50 ON
tsSLAueP 2023-05-27 05:09:28 OFF
if(now()=sysdate(),sleep(15),0) 2023-05-27 05:07:18 ON
tsSLAueP 2023-05-27 05:05:57 OFF
-1\" OR 2+584-584-1=0+0+0+1 -- 2023-05-27 05:03:49 ON
-1\' OR 2+268-268-1=0+0+0+1 or \'Pb61JHk6\'=\' 2023-05-27 05:03:47 ON
-1\' OR 2+364-364-1=0+0+0+1 -- 2023-05-27 05:03:46 ON
-1 OR 2+938-938-1=0+0+0+1 2023-05-27 05:03:45 ON
-1 OR 2+111-111-1=0+0+0+1 -- 2023-05-27 05:03:43 ON
EKd9tb9b 2023-05-27 05:03:42 ON
tsSLAueP 2023-05-27 05:00:16 ON
tsSLAueP 2023-05-27 04:56:26 ON
tsSLAueP 2023-05-27 04:53:11 ON
tsSLAueP 2023-05-27 04:53:10 ON
tsSLAueP 2023-05-27 04:53:08 ON
tsSLAueP 2023-05-27 04:53:07 ON
tsSLAueP 2023-05-27 04:49:23 ON
tsSLAueP 2023-05-27 04:45:49 ON
tsSLAueP 2023-05-27 04:42:07 ON
tsSLAueP 2023-05-27 04:21:56 OFF
tsSLAueP 2023-05-27 04:18:05 OFF
tsSLAueP 2023-05-27 04:17:47 ON
tsSLAueP 2023-05-27 04:17:45 ON
tsSLAueP 2023-05-27 04:17:44 ON
tsSLAueP 2023-05-27 04:17:42 ON
tsSLAueP 2023-05-27 04:14:54 OFF
tsSLAueP 2023-05-27 04:14:31 ON
tsSLAueP 2023-05-27 04:11:38 OFF
tsSLAueP 2023-05-27 04:11:15 ON
tsSLAueP 2023-05-27 04:07:58 OFF
tsSLAueP 2023-05-27 04:07:57 OFF
tsSLAueP 2023-05-27 04:07:56 OFF
tsSLAueP 2023-05-27 04:07:54 OFF
tsSLAueP 2023-05-27 04:07:53 OFF
tsSLAueP 2023-05-27 04:07:51 OFF
tsSLAueP 2023-05-27 04:03:28 ON
tsSLAueP 2023-05-27 03:59:20 ON
@@ieenT 2023-05-27 03:55:15 ON
1\0 2023-05-27 03:55:14 ON
1\'\" 2023-05-27 03:55:13 ON
\'\'||(select 1 from (select pg_sleep(15))x)||\'\' 2023-05-27 03:55:11 ON
\'||(select 1 from (select pg_sleep(15))x)||\' 2023-05-27 03:51:14 ON
tsSLAueP 2023-05-27 03:50:16 OFF
tsSLAueP 2023-05-27 03:50:14 OFF
tsSLAueP 2023-05-27 03:50:13 OFF
tsSLAueP 2023-05-27 03:50:06 OFF
tsSLAueP\'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||\' 2023-05-27 03:46:58 ON
tsSLAueP 2023-05-27 03:46:09 OFF
tsSLAueP 2023-05-27 03:41:16 OFF
tsSLAueP 2023-05-27 02:44:02 ON
tsSLAueP 2023-05-27 02:32:49 ON
tsSLAueP 2023-05-27 02:32:12 OFF
tsSLAueP 2023-05-27 02:32:01 OFF
tsSLAueP 2023-05-27 02:32:00 OFF
tsSLAueP 2023-05-27 02:31:49 OFF
tsSLAueP 2023-05-27 02:31:47 OFF
tsSLAueP 2023-05-27 02:31:36 OFF
tsSLAueP 2023-05-27 02:31:35 OFF
tsSLAueP 2023-05-27 02:31:24 OFF
tsSLAueP 2023-05-27 02:31:22 OFF
tsSLAueP 2023-05-27 02:16:51 ON
tsSLAueP 2023-05-27 02:10:41 ON
tsSLAueP 2023-05-27 02:06:57 ON
tsSLAueP 2023-05-27 02:05:35 ON
@@61U9p 2023-05-27 02:00:43 ON
1\0 2023-05-27 02:00:39 ON
1\'\" 2023-05-27 02:00:34 ON
\'\'||(select 1 from (select pg_sleep(15))x)||\'\' 2023-05-27 02:00:29 ON
tsSLAueP 2023-05-27 01:59:02 ON
tsSLAueP 2023-05-27 01:56:00 ON
\'||(select 1 from (select pg_sleep(15))x)||\' 2023-05-27 01:55:19 ON
tsSLAueP 2023-05-27 01:52:58 ON
tsSLAueP\'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||\' 2023-05-27 01:49:54 ON
tsSLAueP 2023-05-27 01:47:32 ON
tsSLAueP 2023-05-27 01:42:07 ON
tsSLAueP 2023-05-27 01:41:18 OFF
@@Q09ft 2023-05-27 01:37:28 ON
1\0 2023-05-27 01:37:26 ON
1\'\" 2023-05-27 01:37:25 ON
\'\'||(select 1 from (select pg_sleep(15))x)||\'\' 2023-05-27 01:37:24 ON
tsSLAueP 2023-05-27 01:36:41 OFF
(select(0)from(select(sleep(15)))v)/*\'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+\'\"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+\"*/ 2023-05-27 01:36:39 ON
\'||(select 1 from (select pg_sleep(15))x)||\' 2023-05-27 01:33:29 ON
tsSLAueP 2023-05-27 01:32:46 OFF
0\"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR\"Z 2023-05-27 01:32:44 ON
tsSLAueP 2023-05-27 01:32:11 OFF
tsSLAueP\'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||\' 2023-05-27 01:29:45 ON
tsSLAueP 2023-05-27 01:29:03 OFF
0\'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR\'Z 2023-05-27 01:29:01 ON
tsSLAueP 2023-05-27 01:28:10 OFF
tsSLAueP 2023-05-27 01:24:29 OFF
tsSLAueP 2023-05-27 01:24:28 OFF
tsSLAueP 2023-05-27 01:24:26 OFF
tsSLAueP 2023-05-27 01:24:25 OFF
if(now()=sysdate(),sleep(15),0) 2023-05-27 01:24:24 ON
tsSLAueP 2023-05-27 01:24:24 OFF
tsSLAueP 2023-05-27 01:24:18 OFF
tsSLAueP 2023-05-27 01:23:52 OFF
-1\" OR 2+448-448-1=0+0+0+1 -- 2023-05-27 01:20:11 ON
-1\' OR 2+197-197-1=0+0+0+1 or \'nJLm0ZMf\'=\' 2023-05-27 01:20:10 ON
-1\' OR 2+473-473-1=0+0+0+1 -- 2023-05-27 01:20:08 ON
-1 OR 2+462-462-1=0+0+0+1 2023-05-27 01:20:07 ON
-1 OR 2+56-56-1=0+0+0+1 -- 2023-05-27 01:20:01 ON
tsSLAueP 2023-05-27 01:20:01 OFF
TYL18NIT 2023-05-27 01:19:59 ON
tsSLAueP 2023-05-27 01:19:33 OFF
tsSLAueP 2023-05-27 01:15:49 OFF
tsSLAueP 2023-05-27 01:15:43 ON
tsSLAueP 2023-05-27 01:15:29 OFF
tsSLAueP 2023-05-27 01:15:25 OFF
tsSLAueP 2023-05-27 01:15:17 OFF
tsSLAueP 2023-05-27 01:15:07 OFF
tsSLAueP 2023-05-27 01:14:58 OFF
tsSLAueP 2023-05-27 01:14:45 OFF
tsSLAueP 2023-05-27 01:12:16 ON
@@jbrpk 2023-05-27 01:11:37 OFF
1\0 2023-05-27 01:11:36 OFF
tsSLAueP 2023-05-27 01:11:35 ON
1\'\" 2023-05-27 01:11:35 OFF
\'\'||(select 1 from (select pg_sleep(15))x)||\'\' 2023-05-27 01:11:33 OFF
tsSLAueP 2023-05-27 01:10:47 ON
tsSLAueP 2023-05-27 01:08:16 ON
tsSLAueP 2023-05-27 01:07:39 ON
tsSLAueP 2023-05-27 01:07:37 ON
tsSLAueP 2023-05-27 01:07:36 ON
tsSLAueP 2023-05-27 01:07:35 ON
\'||(select 1 from (select pg_sleep(15))x)||\' 2023-05-27 01:07:33 OFF
tsSLAueP 2023-05-27 01:06:38 ON
tsSLAueP 2023-05-27 01:04:06 ON
tsSLAueP 2023-05-27 01:03:25 ON
tsSLAueP\'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||\' 2023-05-27 01:03:23 OFF
@@b3dZg 2023-05-27 01:02:57 ON
1\0 2023-05-27 01:02:56 ON
1\'\" 2023-05-27 01:02:51 ON
-1\" OR 2+541-541-1=0+0+0+1 -- 2023-05-27 01:02:49 ON
-1\' OR 2+261-261-1=0+0+0+1 or \'xY2NkwuI\'=\' 2023-05-27 01:02:48 ON
-1\' OR 2+802-802-1=0+0+0+1 -- 2023-05-27 01:02:46 ON
-1 OR 2+135-135-1=0+0+0+1 2023-05-27 01:02:45 ON
-1 OR 2+111-111-1=0+0+0+1 -- 2023-05-27 01:02:44 ON
wjRbP7uG 2023-05-27 01:02:42 ON
tsSLAueP 2023-05-27 12:56:23 ON
tsSLAueP 2023-05-27 12:55:36 ON
tsSLAueP 2023-05-27 12:54:34 ON
tsSLAueP 2023-05-27 12:44:18 ON
tsSLAueP 2023-05-27 12:43:15 ON
tsSLAueP 2023-05-27 12:42:10 ON
tsSLAueP 2023-05-27 12:39:14 ON
tsSLAueP 2023-05-27 12:37:16 ON
tsSLAueP 2023-05-27 12:37:15 ON
tsSLAueP 2023-05-27 12:37:13 ON
tsSLAueP 2023-05-27 12:37:11 ON
tsSLAueP 2023-05-27 12:36:57 OFF
tsSLAueP 2023-05-27 12:36:55 OFF
tsSLAueP 2023-05-27 12:36:54 OFF
tsSLAueP9410134 2023-05-27 12:36:52 ON
\'\"()&% 2023-05-27 12:36:51 ON
tsSLAueP\'\"()&% 2023-05-27 12:36:49 ON
tsSLAueP 2023-05-27 12:36:47 ON
tsSLAueP 2023-05-27 12:36:45 ON
tsSLAueP 2023-05-27 12:36:43 ON
tsSLAueP 2023-05-27 12:36:41 ON
tsSLAueP 2023-05-27 12:36:38 ON
tsSLAueP 2023-05-27 12:36:37 OFF
tsSLAueP 2023-05-27 12:36:35 OFF