Event

Results for "Event"
ชื่อ Update Status
โครงการศึกษาดูงานการเรียนการสอนทางเทคนิคการแพทย์ 2023-03-26 online
โครงการศึกษาดูงานการเรียนการสอนทางเทคนิคการแพทย์ 2023-03-27 online
โครงการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตด้านทักษะความสามารถเขิงสมรรถนะโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน 2023-03-27 online
การประชุมวิชาการ Medical Technology Student Research Conference 2023-03-27 online
กิจกรรม 7ส. ประจำปีการศึกษา 2565 2022-10-11 online
รางวัลการจัดกิจกรรมวันเทคนิคการแพทย์ไทย 2565 จากสมาคมเทคนิคกาแพทย์แห่งประเทศไทย 2022-08-05 04:06:57 online
กิจกรรมการตรวจสุขภาพให้กับประชาชนในพื้นที่หมู่ 2,9 และ 10 ของ ต.ศีรษะจรเข้น้อย อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 2022-07-30 01:12:37 online
พิธีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 2022-07-31 online
งานเปิดบ้าน ม.หัวเฉียว ครั้งที่ 3 2022-05-21 online
งานเปิดบ้านครั้งที่ 2 ที่ ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2022-05-21 online
ครบรอบ 30 ปี วันสถาปนามหาวิทยาลัย 2022-03-24 online
พิธีประสาทปริญญาบัตร 2022-02-14 online
งานเปิดบ้านคณะเทคนิคการแพทย์ ปี 2565 2022-01-29 online
วันดร.อุเทน เตชะไพบูลย์ 2022-01-17 online
โครงการมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง 2019-08-25 online
ประมวลภาพกิจกรรมวันเปิดบ้านเทคนิคการแพทย์ 2019-08-07 online
ภาพงานพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2562 2019-08-07 online
พิธีไหว้ครูและรับเสื้อกาวน์นักศึกษาชั้นปีที่ 4 2019-07-15 online
ตรวจสุขภาพชุมชน ประจำปี 2562 2019-07-13 online
โครงการประเพณีรดน้ำขอพรวันปีใหม่ไทย 2020-07-22 offline
พิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และรับมอบสิ่งมลคล 2020-07-22 offline
กิจกรรมทำบุญตักบาตรคณะเทคนิคการแพทย์ประจำปีการศึกษา 2561 2019-01-11 online
พิธีเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติ 2018-12-06 online
วัน ดร.อุเทน เตชะไพบูลย์ 2018-12-04 online
โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาเทคนิคการแพทย์ รุ่นที่ 23 2018-11-28 online
โครงการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นนักเทคนิคการแพทย์ 2018-11-28 online
ประมวลภาพถ่ายงานเปิดบ้านเทคนิคการแพทย์ 2018-11-13 online
เปิดบ้านเทคนิคการแพทย์ 2018-11-08 online
ประมวลภาพการต้อนรับคณะคุณครูและนักเรียนโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 2018-10-09 online
ประมวลภาพบรรยากาศวันบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่คณะเทคนิคการแพทย์ 2018-10-05 online
โครงการเชิดชูเกียรติและมอบรางวัลดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม 2018-11-05 online
พิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 2018-08-10 online
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาฟิลิปปินส์-ไทย 2018-07-15 online
ประมวลภาพถ่ายโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 2018-07-07 10:56:29 online
HCU Energy 2018 2018-06-06 online
งานแสดงมุทิตาจิต 2018-08-10 online
พิธีรำลึกหลวงปู่ไต้ฮง 2018-02-21 online
พิธีประสาทปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2559 2018-02-05 online
พิธีประดับเข็มประจำปี 2560 2018-02-01 online
ทำบุญปีใหม่ ประจำปี 2560 2019-01-10 offline
พิธีถวายผ้ากฐินพระราชทาน 2017-10-30 online
กิจกรรมเตรียมความพร้อมการเรียนรู้ร่วมกันแบบสหสาขาวิชาชีพ 2017-10-19 online
ขอแสดงความยินดีแก่ น.ส.อัมพกา อินทจักร์ ที่ได้รับรางวัลชมเชยด้านคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น 2017-10-12 online
แนะแนวการศึกษา 2017-10-19 online
การจัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทย 2017-09-28 online
คณะวิชาร่วมจัดกิจกรรมปลูกดาวเรือง 2017-09-28 online
โครงการอนุรักษ์พลังงาน และ7ส ประจำปี 2560 2017-09-10 online
พิธีบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาชั้นปีที่ 1 2017-09-08 online
โครงการเตรียมความพร้อมมุ่งสู่ MT 4.0 2017-09-08 online
พิธีรับเสื้อกาวน์ 2017-08-23 online
มหาวิทยาลัยจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ 2017-08-11 online
งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 2017-07-27 12:20:18 online
กิจกรรมตรวจสุขภาพชุมชน ประจำปี 2560 2017-07-22 online
Big Cleaning Day_2/2559 2017-07-20 online
คณะเทคนิคการแพทย์ร่วมทำบุญและร่วมถวายเทียนพรรษา 2017-07-11 04:57:25 online
กิจกรรมอนุรักษ์พลังงาน 2017-06-13 03:09:03 online
พิธีปัจฉิมนิเทศ 2017-06-12 online
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 2017-03-29 03:04:32 online
พิธีรำลึกหลวงปู่ไต้ฮง 2017-05-04 online
พิธีประสาทปริญญาบัตร 2017-09-10 offline
พิธีน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ 2016-10-19 online
ประมวลภาพพิธีมอบรางวัล 2016-09-27 online
พิธีบายศรีสู่ขวัญต้อนรับนักศึกษาใหม่ 2016-09-27 online
Green and Clean Energy 2017-01-19 online
กิจกรรมปลูกต้นไม้วันแม่แห่งชาติ 2017-09-10 offline
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2016-08-10 09:26:59 online
บรรยากาศงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 2016-07-13 10:15:04 online
พิธีรำลึกหลวงปู่ไต้ฮง 2016-02-26 online
Graduation Day 2016-05-25 offline
แสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ 2016-05-11 offline
โครงการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นนักเทคนิคการแพทย์ วันที่ 8 ธันวาคม 2558 2016-05-11 offline
ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน 58 2015-11-18 online
ถวายเทียนพรรษา วัดศรีรัตนธรรมาราม 2015-07-29 online
เทคนิคการแพทย์น้อย 2015-11-18 online
โครงการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตด้านทักษะความสามารถเขิงสมรรถนะโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน 2023-03-26 online
โครงการศึกษาดูงานการเรียนการสอนทางเทคนิคการแพทย์ 2023-03-26 online
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่รหัส 57 2016-05-11 online
โครงการคลองด่าน 2016-05-11 offline
  Choose Skin