คณะวิชาออกบริการตรวจไขมันและน้ำตาลให้ชุมชน ครั้งที่ 193

คณะเทคนิคการแพทย์ร่วมออกบริการชุมชนกับทางมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติและมูลนิธิป่อเต๊กตึ๊ง

โครงการ มฉก. บริการชุมชน วันที่ 16 กรกฎาคม 2560 ณ วัดดอนยอ อ.ดอนตูม จ.นครปฐม

 
 

 

Photo Gallery.