> คณะเทคนิคการแพทย์ - มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

ด้วยคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประสงค์รับสมัครบุคคล

เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)

ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 5 อัตรา

ท่านที่สนใจรายละเอียดสามารถติดตามได้ทางเว็บไซต์ >> http://www.mt.mahidol.ac.th

หรือดาวน์โหลดเอกสารแนบได้ที่นี่ click >> mail

Photo Gallery.
>