> คณะเทคนิคการแพทย์ - มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่รอบด่วนพิเศษ

ยื่นใบสมัครตั้งแต่วันที่ 6 เม.ย. 62 เป็นต้นไป

ยื่นคะแนน O-NET, GAT และ PAT

สมัครเรียนและสอบสัมภาษณ์ รู้ผลทันที !!!

https://admission.hcu.ac.th/admission.html

หรือสอบถามข้อมูลผ่านทางแฟนเพจคณะที่ https://www.facebook.com/mthcu/

 

Photo Gallery.
>