> คณะเทคนิคการแพทย์ - มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์รับสมัครบุคคล

   เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)

                 ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 2 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ขอและยื่นใบสมัครได้ที่หน่วยพัฒนาบุคลากรและเจ้าหน้าที่ห้อง 816 ชั้น 8

        อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ วิทยาเขตศาลายา

                     ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน  2561 ถึงวันที่  21 ธันวาคม 2561

ท่านใดสนใจสามารถติดตามรายละเอียดหรือประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบได้ที่เว็บไซต์หรือตาม link

                                >> http://www.mt.mahidol.ac.th

หรือสมัครออนไลน์ได้ที่ >> https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment/

 

Photo Gallery.
>