> คณะเทคนิคการแพทย์ - มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา

นักศึกษาที่ประสงค์ขอรับทุนการศึกษาสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มและดูรายละเอียดได้ที่

แผนกทุนและบริการนักศึกษา สำนักพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

click link >>

 

Photo Gallery.
>