> คณะเทคนิคการแพทย์ - มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

ขอเชิญคณาจารย์ นักศึกษา ศิษย์เก่า และผู้ปกครอง

ขอเชิญคณาจารย์ นักศึกษา ศิษย์เก่า และผู้ปกครอง ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาชั้นปีที่ 4

            วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม 2561 เวลา 12.15– 14.00 น.

              ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

 

 

 

Photo Gallery.
>