กิจกรรม
MyPassion
HCU Energy 2018

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ กับการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

Photo Gallery.