การศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดที่ได้จากผักกระถิน และกระชายเหลืองในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียก่อโรค


พรทิพย์ พึ่งม่วง, ปัญจพร นิ่มมณี,
และนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์


บทคัดย่อ


            ปัจจุบัน เราสารถพบผู้ป่วยติดเชื้อแบคทีเรียได้ในทุกส่วนของร่างกาย ทั้งในระบบทางเดินอาหาร ทางเดินหายใจ หรือที่ผิวหนัง เป็นต้น โดยส่วนใหญ่ การรักษาผู้ป่วยที่ได้รับเชื้อแบคทีเรียจะเป็นการให้ยาปฏิชีวนะ แต่ปัญหาในปัจจุบันพบว่า การใช้ยาปฏิชีวนะที่มากขึ้นกลับเป็นการทำให้จำนวนของเชื้อแบคทีเรียที่ดื้อยาเพิ่มขึ้นตามไปด้วย ทำให้การรักษานั้นยากมากขึ้น และต้องผลิตยาที่สามารถกำจัดเชื้อดื้อยาขึ้นมาใหม่ เป็นเหตุให้ผู้ป่วยจะต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายมากขึ้น หรืออาจถึงขั้นเสียชิวิตเนื่องจากไม่มียารักษา
            การใช้สมุนไพรไทยหรือพืชผักสวนครัวที่หาได้จากธรรมชาติหรือท้องตลาดทั่วไป เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะใช้ต่อสู้กับแบคทีเรียก่อโรคทั่วไปหรือแบคทีเรียที่ดื้อต่อยาปฏิชีวนะเนื่องจากสมุนไพรบางชนิดสามารถหาได้ง่าย ราคาไม่แพง และมีความปลอดภัย ทำให้สมุนไพรจำนวนมากถูกเลือกมาใช้ในการพัฒนาหาวิธีรักษาโรคติดเชื้อต่างๆ ทั้งเชื้อรา และแบคทีเรีย การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาคุณสมบัติของสารสกัดจากผักกระถินและกระชายเหลืองในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียก่อโรค โดยทำการสกัดสารจากใบและยอดอ่อนของกระถิน รวมทั้งรากและเหง้าของกระชายเหลืองด้วย 95%แอลกอฮอล์ แล้วนำมาทดสอบฤทธิ์ของสารสกัดในการยับยั้งการเจริญของเชื้อแบคทีเรียก่อโรค ผลการทดลองพบว่าสารสกัดที่ได้จากทั้งกระถินและกระชายเหลืองนั้นมีฤทธิ์ยังยั้งการเจริญของเชื้อแบคทีเรียก่อโรคได้ถึง 13 ชนิด ซึ่งในจำนวนนี้มีเชื้อแบคทีเรียที่ดื้อต่อยาปฏิชีวนะอยู่ด้วย จากผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าเราสารารถนำสมุนไพรหรือพืชผักสวนครัวที่พบได้ในชีวิตประจำวันมาพัฒนาเป็นยาเพื่อใช้รักษาโรคติดเชื้อแบคทีเรียได้ในอนาคต เพราะนอกจากจะหาซื้อได้ง่าย และราคาถูกแล้ว พืชผักเหล่านี้ยังมีประโยชน์ต่อร่างกายอีกด้วย แต่อย่างไรก็ตาม ในการนำพืชผักสวนครัวมาใช้นั้นจะต้องมีการคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้เป็นสำคัญ ทั้งการปนเปื้อนของยาฆ่าแมลง และการสะสมของสารในร่างกายด้วย

คำสำคัญ:  กระถิน กระชายเหลือง การติดเชื้อแบคทีเรียพืชผักสวนครัว

Photo Gallery.

    Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/web9/web/research.php on line 216

    Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/web9/web/research.php on line 216

    Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/web9/web/research.php on line 216

    Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/web9/web/research.php on line 216