> คณะเทคนิคการแพทย์ - มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

เปิดบ้านตระกูล หัวเฉียว (HCU Open House)

                ขอเชิญเหล่าจอมยุทธ์น้อย พบกับการเปิดบ้านของทั้ง 6 คณะวิชา

(เคมีคลินิก จุลทรรศนศาสตร์คลินิก จุลชีววิทยา ภูมิคุ้มกันวิทยา ธนาคารโลหิต และปรสิตวิทยา )

                          ณ ห้องปฏิบัติการคณะเทคนิคการแพทย์

                      วันอังคารที่ 13 พ.ย. 2561 เวลา 9.00-15.00 น.

 

ลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ตาม link ด้านล่างนี้นะคะ

http://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfHrIMxEqYpYRshOER7W5rmBXos7GsfyxGrwaUjvvWfn3ramw/viewform?fbclid=IwAR1X9fGXiuTXdMWQfef2Iwm1RCHwEF1SHB7gDp_aUyI6Jg_xiwSni_vYGso

หรือติดตามข่าวสารกิจกรรมได้ทางแฟนเพจของเราค่ะ

http://www.facebook.com/mthcu

 

 

Photo Gallery.
>