> คณะเทคนิคการแพทย์ - มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

แนะแนวการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา

นักศึกษาที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดได้จาก link ด้านล่างนี้ค่ะ

http://www.si.mahidol.ac.th/th/department/microbiology/microbiology_educate.asp

Photo Gallery.
>