> คณะเทคนิคการแพทย์ - มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

ขอเชิญร่วมงานเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีน

คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน ขอเชิญร่วม โครงการเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีน

   วันที่ พุธ ที่ 13 กุมภาพันธ์  2561 ณ อาคารบรรณาสารสนเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

Photo Gallery.

    Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/web9/web/news.php on line 214

    Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/web9/web/news.php on line 214

    Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/web9/web/news.php on line 214

    Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/web9/web/news.php on line 214
>