> คณะเทคนิคการแพทย์ - มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

ขอเชิญร่วมงานเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีน

คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน ขอเชิญร่วม โครงการเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีน

   วันที่ พุธ ที่ 13 กุมภาพันธ์  2561 ณ อาคารบรรณาสารสนเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

Photo Gallery.
>