> คณะเทคนิคการแพทย์ - มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

โครงการสานสัมพันธ์พี่น้องสร้างความรักและผูกพัน ปี 2560

 ขอเชิญร่วมโครงการสานสัมพันธ์พี่น้องสร้างความรักและผูกพัน ปี 2560

และ โครงการอนุรักษ์พลังงานและ 7ส คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

วันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2560 เวลา 8.00-16.30 น.

 

Photo Gallery.

    Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/web9/web/news.php on line 214

    Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/web9/web/news.php on line 214

    Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/web9/web/news.php on line 214

    Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/web9/web/news.php on line 214
>