> คณะเทคนิคการแพทย์ - มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

ประชาสัมพันธ์พิธีบายศรีสู่ขวัญน้องใหม่

ขอเชิญอาจารย์และศิษย์เก่าร่วมงานบายศรีสู่ขวัญต้อนรับนักศึกษาใหม่คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2560

                          laugh     ในวันพฤหัสบดี ที่ 7 กันยายน 2560 เวลา 18.00 – 20.00 น.

                                             ► ณ ลานหน้าห้องปฎิบัติการคณะเทคนิคการแพทย์

Photo Gallery.
>