> คณะเทคนิคการแพทย์ - มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง

โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย ประกาศรับสมัครนักเทคนิคการแพทย์

ท่านใดสนใจโปรดติดต่อ คุณดวงใจ ไข่หลุ่ม  เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล

โทร. 02 431 0070 ext. 4210, 4202, 4204

แฟกซ์  02 431 0940

Photo Gallery.
>