> คณะเทคนิคการแพทย์ - มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

ประกาศรับสมัครงานจากลพบุรีเซ็นทรัลแล็บ

ลพบุรีเซ็นทรัลแล็บมีความประสงค์จะรับสมัครพนักงานใหม่ จำนวน 2 ตำแหน่ง


ท่านที่สนใจ โปรดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ คุณพรทิพย์ พงษ์สามารถ

โทร. 036-741 755, 089-428 1334

Photo Gallery.

    Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/web9/web/news.php on line 214

    Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/web9/web/news.php on line 214

    Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/web9/web/news.php on line 214

    Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/web9/web/news.php on line 214
>