> คณะเทคนิคการแพทย์ - มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

ประชาสัมพันธ์รับสมัครงานจากโรงพยาบาลหัวเฉียว

โรงพยาบาลหัวเฉียวมีความประสงค์จะรับสมัครนักเทคนิคการแพทย์ หลายอัตรา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

หรือ click link>>>http://www.hc-hospital.com/pr_job.html

mail E-mail: recruit@hcu.ac.th

 

Photo Gallery.
>