> คณะเทคนิคการแพทย์ - มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

ประกาศจากสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

ประชาสัมพันธ์จาก สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี สังกัดกรมการแพทย์

รับสมัครข้าราชการตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ จำนวน 1 ตำแหน่ง

ผู้สนใจสามารถติดต่อไปยังฝ่ายทรัพยากรบุคคล ตามหมายเลขโทร.ที่ประกาศไว้ค่ะ wink

Photo Gallery.
>