> คณะเทคนิคการแพทย์ - มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

ประกาศให้ทุนบัณฑิตศึกษาของสวป.

ประชาสัมพันธ์จาก ศวป. คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มีความประสงค์จะให้ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2560

สนใจรายละเอียด โปรด click >>> ►enlightened

 

Photo Gallery.
>