> คณะเทคนิคการแพทย์ - มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

ประกาศจาก คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ ปฏิบัติงาน ณ สถานเวชศาสตร์ชันสูตร จำนวน 4 อัตรา

click ดูประกาศเพิ่มเติม >>mail

 
 

หรือสอบถามและติดตามรายละเอียดได้จากลิงค์นี้ >>http://www.mt.mahidol.ac.th

Photo Gallery.
>