> คณะเทคนิคการแพทย์ - มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัล

คณะเทคนิคการแพทย์ขอแสดงความยินดีกับ นายณัฐดนัย ลินจงสุบงกช ที่ได้รับเกีญรติบัตรเชิดชูเกียรติและเงินรางวัล 5,000 บาท

จากโครงการเชิดชูเกียรติและมอบรางวัลดีเด่นจาก มูลนิธิเทคนิคการแพทย์ศาสตราจารย์ วีกูล วีรานุวัตติ์

ซึ่งเป็นรางวัลด้านคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับนักศึกษาสาขาเทคนิคการแพทย์
 

 

 

Photo Gallery.

    Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/web9/web/news.php on line 214

    Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/web9/web/news.php on line 214

    Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/web9/web/news.php on line 214

    Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/web9/web/news.php on line 214
>