> คณะเทคนิคการแพทย์ - มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

กิจกรรมที่บุคลากรเข้าร่วมประชุมสัมมนา ประจำปี 2559

►กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน   1 ก.ค. 2559 ถึง 31 ก.ค. 2560

Photo Gallery.

    Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/web9/web/news.php on line 214

    Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/web9/web/news.php on line 214

    Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/web9/web/news.php on line 214

    Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/web9/web/news.php on line 214
>