งานเปิดบ้านครั้งที่ 2 ที่ ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

งาน Open House 2022 ครั้งที่ 2 "HCU สะ...ต๊าช อนาคตดี..เริ่มที่ ม.หัวเฉียวฯ"

วันที่ 2 เมษายน 2565 คณะเทคนิคการแพทย์ ได้ร่วมเป็นหนึ่งในคณะวิชา ร่วมกันเปิดบ้าน

ต้อนรับนักเรียนจากสถาบันการศึกษาหลาย ๆ แห่งในเขตกรุงเทพมหานครและสมุทรปราการ

   

 

Photo Gallery.