ครบรอบ 30 ปี วันสถาปนามหาวิทยาลัย

เนื่องด้วยวันพฤหัสบดี ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติกำหนดครบรอบ 30 ปี

แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ได้เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมฉลอง ดังนี้

ภาคเช้า

enlightenedพืธีสักกระพระพุทธรูป 3 องค์ หลวงปู่ใต้ฮง ศาลพระภูมิ ศาลเจ้าที่

และศาลตายาย

enlightenedพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์

enlightenedพิธีมอบเหรียญที่ระลึกแก่บุคลากร ผู้ปฏิบัติงานครบ 10 ปี

enlightenedพิธีแสดงความยินดีแด่ผู้ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ

enlightenedถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์

ภาคบ่าย

จัดการเสวนา "30 ปี มฉก.สานต่อปณิธานรับใช้สังคม"

โดย ศิษย์เก่า 13 คณะวิชา

 

Photo Gallery.