พิธีประสาทปริญญาบัตร

พิธีประสาทปริญญาบัตร ครั้งที่ 28 และครั้งที่ 29

วันอาทิตย์ ที่ 13  กุมภาพันธ์ 2565

ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

 

Photo Gallery.