วันดร.อุเทน เตชะไพบูลย์

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรตื เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลัยและพิธีสดุดีเกียรติคุณ

ในวันพุธ ที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เพื่อน้อมรำลึก ดร.อุเทน เตชะไพบูลย์ เพื่อเป็นการแสดงกตเวทิตาคุณ

และรำลึกเกียรติคุณของท่าน

 

Photo Gallery.