โครงการมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง

ผู้บริหาร คณาจารย์ ตลอดจนนักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะเทคนิคการแพทย์

ได้เดินทางไปจัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ณ โรงเรียนคลองบางกระอี่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

ในโครงการมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง โดยมีคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนวัดราษฎร์นิยมธรรม

และโรงเรียนคลองบางกระอี่ เข้าร่วมกิจกรรม

 

Photo Gallery.