ภาพงานพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2562

ประมวลภาพวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2562

ภาคฤดูร้อน วันที่ 6 มิถุนายน 2562 และภาคปกติ วันที่ 5 สิงหาคม 2562

 

Photo Gallery.