โครงการประเพณีรดน้ำขอพรวันปีใหม่ไทย

คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป ณ ปะรำพิธี

       คณะเทคนิคการแพทย์จัดกิจกรรมรดน้ำขอพรจากอาจารย์ผู้อาวุโส เนื่องในวันสงกรานต์

                        ในวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมคณะ

 

Photo Gallery.