พิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และรับมอบสิ่งมลคล

           อธิการบดี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเแลิมพระเกียรติ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่

       และนักศึกษา ร่วมสักการะ พระพุทธรูป 3 องค์ หลวงปู่ไต้ฮง ศาลพระภูมิ ศาลเจ้าที่ และศาลตายาย

   อันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพศรัทธาของมหาวิทยาลัยเนื่องในเทศกาลตรุษจีนใน วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562

  และในโอกาสนี้ ท่านอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดีได้มอบสิ่งมงคล ซึ่งประกอบด้วย ถุงแดงที่บรรจุส้ม

และ ถุงทองซึ่งบรรจุ ฮู้แดง เหรียญสีทอง และเหรียญสีเงิน ให้แก่คณะวิชา หน่วยงาน ตลอดจนบุคลากรที่เข้าร่วมงาน

 
 

 

Photo Gallery.