พิธีรับป้ายชื่อนักศึกษาเทคนิคการแพทย์

                             คณาจารย์คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

                                           ติดป้ายชื่อแก่นักศึกษาเทคนิคการแพทย์ ชั้นปีที่ 3

                                        ณ อาคารเรียน ห้อง 2-220    วันที่ 24 มกราคม 2562

 

Photo Gallery.