กิจกรรมทำบุญตักบาตรคณะเทคนิคการแพทย์ประจำปีการศึกษา 2561

คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาร่วมกันตักบาตรปีใหม่ ถวายสังฆทาน ปัจจัยไทยธรรม และรับศีลรับพร
                                                         วันศุกร์ ที่ 11 มกราคม 2562

                     ณ  อาคารเรียนรวม หน้าห้องปฏิบัติการ คณะเทคนิคการแพทย์ ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

 

Photo Gallery.