พิธีเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติ

                   เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

    ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมพิธีพิธีเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติ

วันที่ 4 ธันวาคม 2561 ณ บริเวณลานธงชาติ สนามกีฬากลาง ม.หัวฌแียวเฉลิมพระเกียรติ

 
 

 

Photo Gallery.