วัน ดร.อุเทน เตชะไพบูลย์

  พิธีวางพวงมาลัยและกระเช้าดอกไม้ ณ รูปเหมือน ดร.อุเทน เตชะไพบูลย์ 

        โดย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา

                     วันที่ 24 พฤศจิกายน 2561

 

Photo Gallery.