โครงการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นนักเทคนิคการแพทย์

                          โครงการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นนักเทคนิคการแพทย์

                           วันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561  และวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561

                             ณ ห้องบรรยายพิเศษ 2 (ห้องสื่อประสม) อาคารบรรณสาร

เสวนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พี่เก่าเล่าให้ฟัง หัวข้อ

“MT 4.0 : ก้าวแรกจะใช่หรือไม่ ก้าวต่อไปอย่างไรดี”

โดย ทนพ.ศศินันท์ วงษ์สรรพ์
  ทนพ.มานพ สุทธิประภา
  ทนพ.ณัฏฐวีร์ ศรียาโยชน์

 

Photo Gallery.